Spoljna politika Srbije u budućnosti mora biti usmerena prema Rusiji

with 11 Comments

Od raspada SFR Jugoslavije do danas, Srbija je u različitim državnim inkarnacijama vodila neusklađenu spoljnu politiku, sa nejasnim i konfuznim prioritetima menjanim u skladu sa promenama političke elite koja je vodila državu. Spoljnopolitička orijentacija, prioriteti i otvorena pitanja bila su … Read More

Šansa na tržištu Rusije

with 2 Comments

Srbija mora hitno da promeni Strategiju poljoprivrede i da istu u potpunosti usaglasi sa normativima i standardima Ruske Federacije. To je naša šansa koju moramo iskoristiti. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih privrednih grana Srbije. Od stepena razvijenosti i kvaliteta primarne … Read More