Privatizacija je zlo

with No Comments

U prošlosti brojne privazitacije su se pokazale kao potpuni promaš. Međutim, i ovaj režim nastavlja sa istom politikom, što i nije neobično kada ne zastupate interese svoje države. Tako da je privatizacija razumljiva i očekivana. Potpuno je šokantno da MMF, … Read More

Strane direktne investicije će razoriti srpsku ekonomiju

with No Comments

Strane direktne investicije ne smeju biti osnova razvoja srpske ekonomije. One mogu biti samo jedan deo domaće ekonomije! Godinama unazad slušamo kako je Srbija odlično mesto za život i sjajno mesta za strane investicije. Svi političari od 2000. godine do … Read More

Spoljnotrgovinska razmena agrarnih proizvoda u Vojvodini

with No Comments

Ukupna spoljnotrgovinska razmena agrarnih proizvoda Republike Srbije u periodu od januara do oktobra 2014.godine, je iznosila 3.853,5 miliona USD. U ovom periodu region AP Vojvodine realizovao je 43,6% ukupne spoljnotrgovinske razmene agrarnih proizvoda Srbije odnosno 1.680,5 mil. USD. Vrednost spoljnotrgovinske … Read More

Ubijaju nas bez ijednog ispaljenog metka

with No Comments

Poznati ekonomista Pol Krugman jasno govori o tome da se oporavak može postići sa velikom lakoćom, treba samo znati da se preokrene politika ”stezanja kaiša” i da se privremeno podstakne potrošnja. Krugman čak i kaže, zaboravite silne priče o dugoročnim … Read More

Ekonomska kolonizacija Srbije

with No Comments

Istorija se ponavlja, a narod koji ne zna da izvuče pouke iz istorije, osuđen je da živi sa svim posledicama, jer kako se često kaže, istoriju pišu vetrovi. Meni deluje da u Srbiji istorija nikada nikoga nije naučila bilo čemu … Read More

“Kud plovi ovaj brod”: Nevladine organizacije u Srbiji

with No Comments

Razmotrićemo ovaj problem sa dva aspekta, koji su suštinski bitni za ovu problematiku. 1. Prvi aspekt Nevladine organizacije u Srbiji nailaze na veliki otpor i odbačenost. Da li smo svi upoznati sa funkcionisanjem i ciljevima koje imaju da bismo dozvolili … Read More

Javna uprava u Srbiji

with No Comments

Sistem uprave u jednoj zemlji naziva se javna uprava ili javni menadžment. Čine je direktno državni organi uprave i upravne organizacije s jedne strane i nevladine organizacije, s druge strane. Stoga, javni menadžment treba da se bavi upravljanjem državnim i … Read More

1 2