Ekonomski zločinci se uvek vraćaju na mesto zločina: slučaj PKB Korporacija a.d.

with 2 Comments

Grupu PKB-a čine Poljoprivredna korporacija Beograd a.d. Beograd sa sedam zavisnih pravnih lica u kojima je PKB Korporacija vlasnik većinskog dela kapitala i nosilac adekvatnog dela upravljačkih prava, i to: PKB Agroekonomik d.o.o., Beograd, učešće: 54,23%, (Saradnja na unapređenju proizvodnje … Read More