Successful Business Meeting

Sve tekstove koje napišem na svom blogu, svaki portal, sajt, magazin ili bilo koji medij mogu preneti potpuno besplatno, ali uz moju saglasnost i navođenje tačnog izvora. Prenošenje tekstova sa mog bloga jeste besplatno, ali angažovanje mene za pisanje autorskih tekstova na vašim portalima, sajtovima i u magazinima NIJE besplatno.
Ukoliko poželite da moji autorski tekstovi, ili kako ih nazivaju kolumne, skupljaju lajkove, share-ove i komentare na vašim FB stranicama i portalima, to ćete morati pristojno da platite. U novčanim apoenima, pošto mi struka nalaže da se pridržavam jednog od najbitnih ekonomskih principa ‘’NE POSTOJI BESPLATAN RUČAK’’.
Ako odlučite da mi i nakon svega pročitanog pošaljete poslovnu ponudu, znajte da ja nisam osoba kojoj ćete moći da cenzurišete, naručujete, prepravljate tekstove i analize, da me opominjete na razne načine i izbacujete pasuse, zaključke i slično.