EKONOMSKA KOLONIJALIZACIJA SRBIJE – KNJIGA

with No Comments

knjiga

Deo iz knjige:

Danas moramo biti svesni činjenice da postoji direktna veza između uni­štavanja ekonomije sa nestajanjem naroda. Najsvežiji primer za ovu tezu daje intervju Latinke Perović u dnevnim novinama ’’Blic’’od 27.10.2012. u kome kaže da „je narod koji ne nalazi svoje mesto u ekonomskoj realnosti sveta i okruženju je u realnoj opasnosti da nestane.“

Srpski narod je uvek imao svoje brojne okolne neprijatelјe, preživeo je i brojne pokušaje genocida, ali ga je u kritičnim situacijama spasavala mo­ralna i radna čvrstina, a ne samo vojnička otprnost i ratne pobede. Ovim mislim na tradicionalni odnos prema radu, do 50-ih godina pre svega u po­lјoprivredi, a posle toga smo imali i velike uspehe u industrijskoj izgradnji s obzirom na startne pretpostavke.

Narod koji ima šta da radi i koji je koristan ne samo sebi nego i drugima ne može da nestane. Uporedni popisi stanovništva između 1931. i 1951. (pe­riod najstrašnijeg fizičkog genocida), kao i između 1991. do danas (period ekonomske katastrofe) pokazuju da je podjednako opasan plan ekonom­skog uništenja jednog naroda u odnosu na plan vojnog satiranja i fizičke likvidacije. Broj mladih lјudi koji se rađa, a pogotovo onih koji u najaktivni­jem uzrastu ostaju u zemlјi je direktno proporcionalan sa stanjem u srpskoj privredi.

Osnovni zadaci ove knjige su: izbavlјenje srpskog društva iz zagrlјaja neo­liberalnog globalizma i učmale zaostalosti i jačanje ekonomskog patrioti­zma. To podrazumeva nagli zaokret sa puta koji vodi u kolonijalno ropstvo na put samostalnosti i političke neutralnosti, kao i ekonomskog oporavka i ubrzanog razvoja privrede i društva. Za realizaciju prvog zadatka – odno­sno izbavlјenje srpakog društva iz okrilјa neoliberalnog globalizma – neop­hodna je odlučnost, hrabrost i patriotizam svih građana i političara.

Knjiga se sastoji od 54 poglavlja, a neka od poglavlja o kojima se piše u knjizi su:

 1. PRIVREDNI RAST
 2. PRIVATIZACIJA JE DRUGI NAZIV ZA KOLONIJALIZACIJU
 3. STRANE DIREKTNE INVESTICIJE ĆE RAZORITI SRPSKU EKONOMIJU
 4. ŠTA SE DEŠAVA SA 24 SPORNE PRIVATIZACIJE?
 5. NA VLASTI SU MORALNE I EKONOMSKE UBICE
 6. UVOD U EKONOMSKU KOLONIJALIZACIJU – VAŠINGTONSKI KONSENZUS – STABILIZUJ, PRIVATIZUJ, LIBERALIZUJ – I MRTAV JE
 7. EKONOMSKA KOLONIZACIJA SRBIJE U FUNKCIJI VLADE ALEKSANDRA VUČIĆA
 8. NEOPHODAN JE RAZVOJ DOMAĆIH PREDUZEĆA I OSLANJANJE NA SOPSTVENE RESURSE
 9. POKUŠAJ PRODAJE ”TELEKOMA SRBIJA” JE NAJBRUTAJNIJI EKONOMSKI ZLOČIN U ISTORIJI SRBIJE
 10. NASTAVAK EKONOMSKIH ZLOČINA – PRODAJA PKB-A
 11. GODINE PROLAZE, BEDA NIKAD
 12. MOĆNICI 21. VEKA SU DUGOVI I KAMATNE STOPE
 13. FISKALNA KONSOLIDACIJA DEO EKONOMSKIH ZLOČINA EKONOMSKE POLITIKE SRBIJE
 14. MEĐUNARODNI MONETARNI FOND GAZI SVE PRED SOBOM, BEZ MILOSTI I SAVESTI
 15. IZDAJA NACIONALNIH INTERESA JE REZULTAT RADA EKONOMSKIH UBICA
 16. JAVNA UPRAVA U SRBIJI
 17. BEZGREŠNA POZICIJA I OPOZICIJA – SLEDI ”ŠAH-MAT”
 18. SRBIJA NEMA REALNU STRATEGIJU UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM
 19. PLJAČKA GRAĐANA SRBIJE PREKO STRANIH TRGOVINSKIH LANACA
 20. itd…

 

Knjigu možete naručiti putem e-mail adrese: kontakt@danijelaruzicic.com